Gizlilik İlkeleri

 

GİZLİLİK POLİTİKASI

Kayıt Verileri ile şahsınızla ilgili kimi diğer bilgiler, burada atıfta bulunulmak suretiyle Hizmet Koşullarımızın mütemmim cüzü haline getirilmiş olan Gizlilik Politikamızın hükümlerine tabidir. Profilinizde hangi kişisel bilgilerin yer alacağı sizin kendi takdirinizde ve kendi sorumluluğunuzdadır. Hizmete kayıt yaptırmakla, Hizmet Koşullarını kabul etmiş ve Gizlilik Politikasında belirtilmiş olan bilgi toplanması, kullanımı ve ifşası hükümlerini de böylece anlayıp bu hükümlere rıza göstermiş olursunuz. Bilgileriniz üçüncü bir şahıs ya da şirketle kesinlikle paylaşılmayacaktır.